09_010 ఆనందవిహారి

You may also like...

3 Responses

 1. ramana sarma says:

  iఇది నేను ఊహించ లేదు . మొత్తం కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వివరించి ప్రచురించినందుకు, మిత్రుడు రామచంద్ర రావు కి కృతజ్ఞతలు 
  పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ 

  • SIRA Rao says:

   ఈ రిపోర్ట్ కూడా కృష్ణమోహన్ పంపించాడు మాస్టారూ ! నేను కేవలం దానికి రూపునిచ్చి ప్రచురించాను. అంతే ! ధన్యవాదాలు సర్.- రామచంద్రరావు

 2. DURGA PRASAD says:

  పుస్తక ఆవిష్కరణ విశేషాలు చాల బాగున్నాయ్.

Leave a Reply to SIRA Rao Cancel reply

Your email address will not be published.