09_014 అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు – కరోనా వైరస్ క్వాలిటీ టైమ్

You may also like...

1 Response

  1. Syamala Jonnalagadda says:

    ‘America illali muchchatlu ‘ lo Dasika Syamala Corona virus- quality time perita chakkati sandesam andinchindi. Prathikoola paristitulalo kuda time viluva marchipokunda sadviniyogam chesukuntu, melina panulu chestu,enjoy cheyataanni chadivinchelaa raasindi Syamala. Aahlada rachanalu chestunna Syamalaku abhinandanalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.