09_014 అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు – కరోనా వైరస్ క్వాలిటీ టైమ్

One Reply to “09_014 అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు – కరోనా వైరస్ క్వాలిటీ టైమ్”

  1. ‘America illali muchchatlu ‘ lo Dasika Syamala Corona virus- quality time perita chakkati sandesam andinchindi. Prathikoola paristitulalo kuda time viluva marchipokunda sadviniyogam chesukuntu, melina panulu chestu,enjoy cheyataanni chadivinchelaa raasindi Syamala. Aahlada rachanalu chestunna Syamalaku abhinandanalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *