09_016 క.కా.ని.- ఆవకాయ విరాట్ స్వరూపం

One Reply to “09_016 క.కా.ని.- ఆవకాయ విరాట్ స్వరూపం”

  1. ఆవకాయ విరాట్ స్వరూపం చదువుతుంటే నోరూరిపోయి, కొత్తావకాయ ఘాటుకు కళ్ళెంబడి నీళ్ళతో పాటుగా రవ్వంత ఈర్ష్యగా అనిపించింది!
    దశాబ్దాలుగా అమెరికాలో ఉంటున్నా “ఆవకాయ” మీద ప్రీతి అణువంత కూడా తగ్గని మాకు, ఇక్కడ ఎన్నో దొరుకుతున్నా… ఇప్పటికీ ఈ దేశంలో దొరకనిది మన అసలైన ఆవకాయ. చాగంటి ప్రసాద్ గారు ఇంటిఇల్లాలికి చేసిన “హెల్పు సాయం” లో నిజమైన హెల్పుసాయం ఎంత ఉందో తెలీదు కానీ….వారి రచన వారింట్లో పెట్టిన కొత్తావకాయ అంత అద్భుతంగా ఉంది!!!

    శ్యామలాదేవి దశిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *