10_006 కదంబం – దాశరథి

————————————————————————————————————————————–

నవంబర్ 05వ తేదీ ప్రసిద్ధ కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య గారి వర్థంతి సందర్భంగా…..