10_012 అభిప్రాయకదంబం

.

10_011  

.

“ పత్రిక ” గురించి……

Dear Sri Rao Garu: Namaskaramu. My profound apologies for my delayed response for your letter dated 5th August. Believe me, I saw that mail only today. I have no explanation as to how I missed your mail.

 I have great respect for you  and  your sincere effort in bringing the magazine “Sirakadambam” to the satisfaction of every reader. I am very happy to  note that it has completed 9 years. I am extremely sorry for my inability to send  a message in time. I wish you and your magazine a long and successful future. Regards – 

– Jandhyala Shankar. ( Ex Mayor, Vijayawada Municipal Corporation )

.

“ గొబ్బియళ్ళో…. గొబ్బియళ్ళో…. పాట ” గురించి…..   

Dhanyavaadaalu Ramachandra Rao garu

– Padmaja Sonti

.

“ గతకాలము మేలు ” గురించి….

మీకు హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు రామ చంద్ర రావు గారూ! నేను వ్రాసిన కథను శిరా కదంబం లో ప్రచురించినందుకు!

– Rajavaram Usha

ఇప్పటి ఐస్ క్రీం కంటే

చిన్నప్పుడు

నవ్వాతు కలిపిన

గోకురు మేలు 🥴

– Kullai Raja Rao

.

“ వార్తావళి ” గురించి…..

ధన్యవాదాలు, మిత్రమా 

భవదీయుడు,

వంగూరి చిట్టెన్ రాజు

Phone: 832 594 9054

.

********************************