10_013 అభిప్రాయకదంబం

.

10_012

  

“ పత్రిక ” గురించి…...

Rao garu !

Thank you very much for publishing my story in your journal.

– Indira Gummuluri

Tq so much Ramachandra Rao S garu,

– Rajavaram Usha

.

“ త్యాగరాజ ఆరాధన ” గురించి……

 

🙏

Ayyagari Bala

చాలా బాగుందండి.

– Kodanda Ramaiah Kaipa

🙏

– Priyamvada Putumbaka

.

“ చండాలిక ” గురించి……

– Nagesh Babu Dwibhashyam

చాలా అద్భుతంగా వుంది కథ…ధర్మం పేరున లింగం వివక్ష…సమానత్వానికి ఆధిక్యతని ఇవ్వలేని సమాజ వ్యవస్థ … ఆ నాడూ… ఈనాడూ… అదే పరిస్థితి… అరుదైన కథ… చాలా బాగుంది!!!

– శ్రీకాంత

మనం వినని కథ. వర్ణవ్యవస్థ , వివక్ష‌ ఇవి సనాతన కాలంలోనే ఉండేవని తెలుస్తోంది. కథ,కధనం చాలా బాగున్నాయి.

– Ramagopal

.

అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు శీర్షికన “ అబ్బరం – అపురూపం ” గురించి……. 

అవును కాలం మారింది.నాకూ అదేఅనుభవం.

– Lakshminarayana Murthy Ganti

.

“ గురుసన్నిధి ” గురించి….. 

నిజంగ గురుసన్నిదిని మాకు కళ్లకు కట్టినట్టు చూపారు

– నాగరాజు rcpm

.

*********************************************