10_018 ద్విభాషితాలు-అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా

.

ఆహ్వానం..

ఆత్మీయ కరస్పర్శ …….

ఆలింగనం తో…

ఆరంభం కాని  మాటలు..

మనసునెలా తాకుతాయి?

.

మాటలు మాత్రమే వినిపించి…

నీ కళ్ళలోని భావాలు

నేను చదవలేనప్పుడు..

నీ మాటలు నన్నెలా హత్తుకొంటాయి?

.

ముఖంలో మెరుపు..

కళ్ళలో ప్రేమ…

పెదవులపై చిరునవ్వు …

నా కళ్ళముందు లేనప్పుడు..

మాటలు నిశ్శబ్దాన్నెలా ఛేదిస్తాయి?

.

గుండె నొచ్చుకున్నప్పుడు ….

తల వాల్చుకోవడానికి..

ఎదుట నీ బుజం లేనప్పుడు..

గాలిలో తేలి వచ్చే మాటలు ….

ఎలా ఓదార్పునిస్తాయి?

.

నేస్తమా!

రోమాంచితమైన….

ఓ అనుభూతిని…

నీతో పంచుకోవడానికి..

నాకు మాటల యంత్రం వద్దు !

మాటలు గాలికందని చోట…

ఓ క్షణం మనసు విప్పుకోవాలి!

.

*******************************************