10_019 అభిప్రాయకదంబం

Please visit this page
.

.

10_018

.

“ వేదార్థం – అగ్నిసూక్తం ” గురించి…..

.

Om Santi. Salutations .

– Goli Anjaneyulu

.

ఆత్మీయులు,స్నేహశీలి శ్రీ ఇవటూరి శ్రీనివాసరావు గారికి స్మృత్యంజలి

.

 

 

.

.

– Subba Rao Venkata Voleti

.

శ్రద్ధాంజలి

– Voleti Srinivasa Bhanu

.

 

 

.

.

– Svds Sarma

.

Ayyo om santi

– Mani Vadlamani

.

So sad to know🙏

– Nagesh Babu Dwibhashyam

.

‘ అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు ’ శీర్షికన “ మన ‘వరాలు’ ” గురించి…….

 

శ్యామల గారు మీ మన,వరాలు అద్భుతంగా ఉంది..నిజంగా మీరు పడ్డ సంతోషం మీ కథ ద్వారా తెలుసుకున్నాను మీరు ఏవి రాసినా ఎంతో సహజంగా ఉంటుంది .ఎందుకంటే మీరు వాస్తవాలు రాస్తారు. మీకు అభినందనలతో ధన్యవాదాలు

– లేళ్ళపల్లి శ్రీదేవిరమేష్, చెన్నై

.

                   నా ముచ్చట చదివి, మీ అభిప్రాయాన్ని తెలిపిన మీకు నా ధన్యవాదాలు శ్రీదేవి గారు!!

                   – Syamala Dasika

.

‘ తో. లే. పి. ’ శీర్షికన ఓలేటి వెంకట సుబ్బారావు గారి ” ఎన్నార్ చందూర్ ” గురించి…..

.

 

 

.

.

.

– P Jayasree

.

******************************************************

.