11_003 పాకశాల

తెలుగు వారి వంటలు ప్రత్యేకమైనవి. రుచికరమైనవి. ఆయా ప్రాంతాలకే ప్రత్యేకమైనవి కూడా ఉన్నాయి. వాటిని పరిచయం చేస్తూ, తయారు చేసే విధానాన్ని వివరిస్తూ సాగే “ పాకశాల ” లో దసరా సందర్భంగా ఒక తీపి వంటకం “ ఆగ్రా పేట ( బూడిదగుమ్మడికాయ హల్వా ) ”, మరొక పులిహొర రకం “ పెసరపొడి పులిహోర ” ల గురించి……   

You may also like...

1 Response

  1. Syamala Dasika says:

    శ్రీదేవి! పాకశాలలో మీరు చెప్పిన రెండు వంటకాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా పెసర పులిహోర! నేను తప్పకుండా ట్రయి చేస్తాను!

Leave a Reply

Your email address will not be published.