11_003 పాకశాల

తెలుగు వారి వంటలు ప్రత్యేకమైనవి. రుచికరమైనవి. ఆయా ప్రాంతాలకే ప్రత్యేకమైనవి కూడా ఉన్నాయి. వాటిని పరిచయం చేస్తూ, తయారు చేసే విధానాన్ని వివరిస్తూ సాగే “ పాకశాల ” లో దసరా సందర్భంగా ఒక తీపి వంటకం “ ఆగ్రా పేట ( బూడిదగుమ్మడికాయ హల్వా ) ”, మరొక పులిహొర రకం “ పెసరపొడి పులిహోర ” ల గురించి……