11_008 ద్విభాషితాలు – ఎంతదూరం

 

వెలుగు చీకట్లు…

ఒకదానివెంట ఒకటి తరుముతూ ఉంటాయి.

బరువులు ఒక్కటొక్కటిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి.

వేల మైళ్ళ ప్రయాణం.

మార్గాలన్నీ అంతుచిక్కనివే!

ఎవరు ప్రయాణిస్తారు నీతో ?

ఎదురయ్యే కొత్త సవాళ్లు మాత్రమే!

 

ఏదో నక్షత్రం….

సుదూర గగనం నుంచి..

స్నేహహస్తం చాచి..

నీకు దిక్సూచిగా ఉంటూనే ఉంటుంది.

స్ఫూర్తివంతమైన సంగీతం..

నీకు తోడుగా ఉంటూనే ఉంటుంది.

నీకు తెలియవలసింది..

 

ఒక్కటే !

నడవడం!

ఆఖరి గమ్యం వరకూ!

ఆఖరి స్వరం వరకూ!

 

 

👉🏾మీకు నచ్చితే Like బటన్ నొక్కండి. మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద వ్యాఖ్యల పెట్టె (comment box) లో తెలియజేయండి👇🏾