11_015AV జో అచ్యుతానంద… – అన్నమాచార్య

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా

రావె పరమానంనద , రామ గోవిందా జోజో జోజో

నందునింటనుజేరి నయముమీరంగా

చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా

అందముగ వారిండ్ల ఆడుచుండంగా

మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా జోజో జోజో

అంగజునిగన్న మాయన్నయిటు రారా

బంగారుగిన్నెలో పాలుపోసేరా

దొంగనీవని సతులు పొంగుచున్నరా

ముంగిటానాడరా మొహనాకారా జోజో జోజో

….

అంగుగా తాళ్ళాపాకనయ్య చాలా

శృంగార రచనగా చెప్పెనీ జోల

సంగతిగ సకల సంపదలు నీవేలా

మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాలా జోజో జోజో

సంగతిగ సకల సంపదల నీవేళ
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాల
జో జో

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రావె పరమానంద రామ గోవిందా
జో జో
జో జో
జో జో

👉🏾 ఈ సంచిక చదివి మీ అభిప్రాయాలను ఆయా అంశాల క్రింద ఉన్న

‘ Leave a reply ‘ box లో తెలియజేయండి. 👇🏾

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.