‘ శుభకృత్ ‘ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా దుర్గ డింగరి అందించిన ఉగాది కవిత,

దానితో బాటు మహాకవి దాశరథి గారి ఉగాది కవిత

👉🏾ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద వ్యాఖ్యల పెట్టె (comment box) లో తెలియజేయండి👇🏾