12_006 అంతా ఒక్కటే మనమంతా ఒక్కటే

 

 

“అంతా ఒక్కటే మనమంతా ఒక్కటే “

తెలుగు బృందగానం 

 

రచన : డా. వక్కలంక లక్ష్మీపతి రావు గారు

సంగీతం : శ్రీమతి. సి. ఇందిరామణి గారు

గానం : సుధ తమ్మ, సీత ఆణివిళ్ళ , హారిక పమిడిఘంటం , డా. చిత్ర చక్రవర్తి, చింతలపాటి సురేష్ , బాలాజీ కరి , సి .సురేష్ కుమార్, కళ్యాణ్ శ్రీనివాస్ పాలగుమ్మి.

 

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——- ( 0 ) ———

Please visit this page