12_006 సంగీతం – సర్వేశ్వరుని చేర్చే సాధనం 05

 

 

పంచాక్షరీ జప తత్పరుడైన లీలాశుకునికి ఎప్పుడో ఒకసారి బాలకృష్ణుని ముగ్ధ మనోహర రూపం కనులకు సాక్షాత్కరించిందట. అంతే అప్పటినుండి మనసు నిండా నందకిశోరుడే నిండిపోయాడు. ఆ స్వామి భావనలో మునిగిపోయిన లీలాశుకుడు గోపాల బాలుని శైశవ లీలలు, అతి మానస చేష్టలు, వేణు రవామృత ఘోషలు, ముద్దుకృష్ణుని రూప లావణ్య వర్ణనలు, కన్నయ్య తలపులోని భక్తి పారవశ్యం రాగరంజితాలై శ్లోక రూపంలో హృదయ కర్ణామృతాలై కృష్ణానందంలో తెలియాడిస్తాయి…. చదువరుల మనసును కూడా…   

….. లీలాశుకుని “ శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం ” గురించి…..

 

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

 

Please visit this page