12_009 అన్నమాచార్య కీర్తనలు

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి పద్మావతి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవం లో భాగంగా ప్రముఖ నృత్యకారిణి అచ్యుతమానస కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన గురు డా. కాజ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారి నేతృత్వంలో…..

నట్టువాంగం : గురు డా. కాజ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం

గాత్రం : సూర్యనారాయణ

మృదంగం : సురేష్ బాబు

వైయోలిన్ : రమణ కూచిపూడి

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page