12_009 కళ్యాణము లోక కళ్యాణము

కళ్యాణము లోక కళ్యాణము

రచన : శ్రీ చాకలకొండ రమాకాంతరావు

సంగీతం : శ్రీమతి సి. ఇందిరామణి & పద్మజ శొంఠి

గానం : పద్మజ శొంఠి

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page