12_010 ద్విభాషితాలు – ఆత్మ నివేదన

పక్షులకు ఎగరడమే స్వేచ్ఛ.. ప్రాణం! వాటి హక్కు…

తూటా దెబ్బలకు బలిఅయిన సందర్భాలలో…

మనసు ద్రవించినప్పుడు  ఆవిర్భవించిన కవిత…

ఈ  “ఆత్మ నివేదన”

 

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page