12_011 దశరథ రామా….

 

శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారు సంగీత స్వరాలు కూర్చిన ముఖారి రాగం, ఆది తాళం లోని భద్రాచల రామదాసు కీర్తన ‘ దశరధ రామ ’….

 

దశరథ రామ గోవిందా నను దయజూడు పాహి ముకుంద !

దశ ముఖ సంహార ధరణీజాపతి రామ శశిధర పూజిత శంఖ చక్రధర ||

 

మీ పాదములే గతి మాకు మమ్ము ఏలుకో స్వామి పరాకు మాపాల

గలిగిన శ్రీపతి ! ప్రొద్దు కాపాడి రక్షించు కనకాంబరధర ||

 

నారాయణ వాసుదేవ నిను నమ్మితి మహానుభవ గరుడ

గమన హరి గజరాజ రక్షక పరమ పురుష భక్త పాప సంహరణ ||

 

తారకనామ మంత్రము రామడౌలకెల్ల స్వతంత్రము ఇరవుగ

కృపనేలింపుడు భద్రాద్రిని స్థిరముగ నెలకొన్న సీతా మనోహరా || 

 

 

**********************************

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page