12_011 సునాదసుధ – శారదే కరుణానిధే

 

అమెరికా చికాగో దగ్గరలో ఫ్లాస్ మోర్ లో మే నెల 6 వ తేదీ, 7వ తేదీలలో డా. శారదాపూర్ణ శొంఠి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇల్లినాయిస్ కు చెందిన ‘ సునాద సుధ ’ నిర్వహించిన 23వ అంతర్జాతీయ వీణ ఉత్సవం “ రాగధార ” నుంచి హమీర్ కళ్యాణి రాగం లో స్వరపరచిన పరమహంస పరివ్రాజికాచార్య శృంగేరి పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ చంద్రశేఖర భారతీ  విరచిత శ్రీ శారదాగీతాన్ని విద్వాన్ విఘ్నేష్ మనోహరన్ వీణ పై …

ముందు ముందు మరి కొన్ని వీణా  ప్రదర్శనలు శ్రోతలకు అందించనున్నాము. 

శ్రీ శారదాస్తుతి

ప ll        శారదే కరుణానిధే  సకలానవాంబ సదా జనాన్ 

             చారణాదిమగీత వైభవ పూరితాఖిల దీక్తతే    ll 

చ ll       భర్మభూషణ భూషితే  వరరత్న మౌళి విరాజితే 

            శర్మ దాయిని కర్మ మోచని నిర్మలం కురు మానసమ్ ll 

చ ll      హస్త సంధృత పుస్తకాక్షపటీ సుధాఘట ముద్రికే 

            కస్త వాస్తిహివర్ణనే చతురా నర   ఖచరోద్ధవః   ll      

 

***************      

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page