13_001 వందనం గిరినందిని

 

వందనం గిరినందిని ప్రియనందినా

వందనం ఇదే వందనం

 

వందనం కరివదన కరుణాసదన

నీ పదకమలముల కడ

వందనం ఇదే వందనం……. 

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾 

మీకు amazon లో కావల్సిన వస్తువుల కోసం ఈ పేజీని సందర్శించి కొనుగోలు చేయండి. ఈ పేజీలో లేని వస్తువుల amazon లింక్ మాకు పంపి మా ద్వారా order చేయగలరు….. Please visit this page