13_005 డూ ఏ డీర్

సహన అబ్బూరి ఆరు సంవత్సరాల వయసులో స్వంతంగా గ్లాసులతో తయారు చేసిన జిలోఫోన్ మీద ‘ డూ ఏ డీర్ ’ పలికించిది….

ఆమె సంగీత నైపుణ్యాన్ని ఈ క్రింది వీడియోలో తిలకైంచండి. 

***************************

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

Amazon లో మీకు కావల్సిన వస్తువుల కోసం ఈ పేజీని సందర్శించి కొనుగోలు చేయండి. ఈ పేజీలో లేని వస్తువుల amazon లింక్ మాకు పంపి మా ద్వారా order చేయగలరు….. Please visit this page