September 15, 2022

12_003 కన్యాశుల్కం – ఒక పరిశీలన 02

నాటకం లో కన్యాశుల్కం, వయో వృద్ధులతో బాలికల కు వివాహం జరిపించడం అనే విషయాలని సౌజన్యా రావు వకీలు తప్ప విడిచి వేరెవరూ ఖండించరు. మిగతా పాత్రలకి కన్యాశుల్కం అసలు విషయమే కాదు. ముగింపు అర్ధాంతరం గా ఉంది అని మనకి ముందు అనిపించినా, అదే తార్కికమైన, సహజమైన ముగింపు అని మనకే అనిపిస్తుంది. రచయిత కి ఇంకో దారి ఉండదు.

12_003 ఉన్మత్త రాఘవం 02

ఎఱ్ఱని అశోక వృక్షపు నవ పల్లవములే గాని పద్మ రాగ భరిత హారములు కావు. కోమలములగు చిరు మొగ్గల వరుసలె గాని శ్వేత మౌక్తిక మాలలు కావు.
వివిధ వర్ణములతో నొప్పు పుష్ప గుచ్ఛములే కాని నవ మణి సహిత భూషణములు కావు.
నిజముగా నివి నవ వికసిత చంపక పుష్ప సమూహములు గాని వింజామరములు కావు.
ఇవి విస్తరించి వంగిన శాఖలతో గూడి, యాకసము నంటు వృక్షములే గాని తస్కరించిన యాభరణా లంకృతులు, కరము చాపి దండెత్తు తస్కరులు కారు.

12_003 తో. లే. పి. – దశిక శ్యామలాదేవి

” అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు “. అసలు ఆ టైటిలే మహా గొప్పగా అనిపించింది నాకు. రచయిత్రి శ్రీమతి దశిక శ్యామలాదేవి. సరే ! .. అందిన ఆ ‘అనుభవాల ‘ సంకలనం నన్ను, నా మనసును అయస్కాంతం లా ఆకర్షించింది మరి ఏ విషయమయినా సరే — విన్నా, చదివినా నాకు నచ్చితే గనక వెను వెంటనే స్పందించడం మరి నాకు అలవాటో, మరొకటో ఇధమిత్తం గా చెప్పలేను, శ్యామలాదేవి గారికి నేను నా స్పందనను తెలియజేయడం, వారు వెంటనే ప్రతి స్పందనను నాకు అందించడం జరిగాయి… ఆ రచనలలో ఉన్న మాధుర్యమే మమ్మల్ని మరింత సన్నిహితులను చేసింది,

12_003 ఆలస్యం..అమృతం..

నిత్యజీవన కర్మాగారంలో …
ఓ యంత్రాన్నై…
నీ వద్దకు రావడానికి…
నిన్ను కలవడానికి…
తీరిక లేక…
కాస్త విరామ సమయం కోసం..
ఎదురు చూస్తున్నా.

12_003 మాతృభాష

అన్నిభాషలందు అతనిపాండిత్య
మొక్కరీతి మెఱయుచున్నకతన
పచ్చివెలగకాయ వచ్చి గొంతున పడ్డ
యట్టు లయ్యె పండితాళి కెల్ల !

12_003 ముకుందమాల – భక్తితత్వం

శరీరం రోగగ్రస్థమైతే ఒక్కమందు చాలకపోవచ్చు. కానీ భవరోగం పోగొట్టుకోవడానికి మాత్రం రెండక్షరాల ‘‘కృష్ణ’’ నామం చాలు. కొండంత దూది మేటినైనా భస్మం చెయ్యడానికి చిన్నఅగ్గికణం చాలుకదా! అలాగే అనేక జన్మ పరంపరల నుండి వెన్నాడి వస్తున్న అవిద్యను పోగొట్టే కృష్ణనామము ‘‘స్వప్రకాశము’’ జ్ఞానానందరూపము. సాక్షాత్తూ అది భగవానుని నామమే! ఓ జనులారా! ఒక్కసారి (ఒక్కమోతాదు) ఆ నామరసాయనాన్ని వాడి చూడండి! శాశ్వతానందాన్ని పొందగలరు. అంటారు కులశేఖరులు.