10_010

10_010 వాగ్గేయకారులు – పురందరదాసు

ఈయన ఒక గొప్ప భారతీయ తత్వవేత్త, హరిదాసు, వాగ్గేయకారుడు. ఆపై ముఖ్యంగా ఒక సమాజోద్ధారకుడు. ఒక కృష్ణ భక్తునిగా, ఒక వైష్ణవ కవిగా వీరు ద్వైత సాధువైన వ్యాసతీర్థుని శిష్యులు. ఆ విధంగా పండరినాథుని కొలవటం జరిగింది. అంతేకాక వీరి గురువు వీరిని గురించి తమ గేయాలలో ఇలా పేర్కొన్నారు కూడా: ” దాసరేంద్రరే పురందర దాసరాయ “. వీరు కర్ణాటక సంగీతానికి అందచేసిన అపూర్వ సంపద దృష్ట్యా వీరిని సాక్షాత్తూ నారదముని అవతారంగా భావిస్తారు.

10_010 ఆనందసిద్ధి

సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు మొదలయిన వాటి నిర్దిష్ట గమనం లో ప్రణాళిక లేదూ? బయటా, లోపల అన్నీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ప్రకారం ఒక అనంత శక్తి వల్ల జరుగుతుంటే, మీకు లేదా మీ ద్వారా జరిగే వాటికి మాత్రం మీరు కారణం అనుకోవడం సరి అయిన జ్ఞానం లేకపోవడమే ” వివరించారు స్వామి.

10_010 గొబ్బియళ్ళో… గొబ్బియళ్ళో…పాట

మన పండుగలన్నిటిలో చెప్పుకోదగ్గ పండుగ సంక్రాంతి.
పంటల పండుగగా దీన్ని చెప్పుకుంటారు.
భోగభాగ్యాలతో బాటు అనేక విశేషాలు ఈ పండుగ మనకి అందిస్తుంది.
ఆథ్యాత్మిక ప్రయోజనంతో బాటు సామాజిక ప్రయోజనం కూడా ఈ పండుగ రోజుల్లో కనిపిస్తుంది.
ఆ విశేషాలన్నిటినీ గుది గుచ్చి అందించిన కదంబం “ గొబ్బియల్లో…. గొబ్బియల్లో…. ” అనే సంక్రాంతి పాట.
శ్రీమతి లక్ష్మి కొంకపాక రచించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి పద్మజ శొంఠి స్వరపరచి, గానం చేశారు.

10_010 సంక్రాంతి – విశేషాలు

మన పండుగలన్నీ సంప్రదాయం ప్రకారం సామాజికాంశాలతో బాటు ఆథ్యాత్మికాంశాలు కూడా కలగలసి ఉండడం జరుగుతుంది.
సంక్రాంతి నాలుగు రోజుల పండుగగా చెప్పుకోవచ్చును. మొదటి రోజు భోగి, రెండవరోజు సంక్రాంతి, మూడవ రోజు కనుమ, నాలుగవరోజు ముక్కనుమ గా జరుపుకుంటారు.