సంచికలు

13_007 ద్విభాషితాలు – మందు మంట

తరతరాలుగా పురుషులు అలవర్చుకుంటున్న దురలవాట్లు….స్త్రీల జీవితాల్ని చీకటిమయం చేయడం దురదృష్టం. ఆ వేదన లోంచి పుట్టిన విషాద కవితే…. మందు మంట

12_010 పరాకు చేసిన…

రాముడి పైనే రాసిన, ఈ జుజాహుళి రాగ కీర్తనలో త్యాగరాజుగారు రామనామాన్ని ఒక్కసారి కూడా పలకరు. కొన్ని సార్లు భక్తులు భగవంతుడిమీద అలిగి నిందస్తుతి చేసినట్టు. ఇందులో నిందలేకపోయినా రాముడికి వేర్వేర పేర్లతో బ్రతిమాలటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.

12_004AV వార్తావళి

చెన్నై అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు స్మారక సమితి ఆధ్వర్యంలో నెల నెలా వెన్నెల కార్యక్రమంలో భాగంగా “ జగమునేలిన తెలుగు ” కార్యక్రమ వివరాలు, అమెరికాలో బే ఏరియా తెలుగు సంఘం స్వర్ణోత్సవాల వివరాలు….

12_004AV ఆనందవిహారి

న్యూజీలాండ్ లో ప్రత్యక్ష వేదిక మీదా, ఇటు అంతర్జాలం లోనూ విజయవంతంగా జరిగిన 8వ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు విశేషాలు….