అభిప్రాయకదంబం

View more అభిప్రాయకదంబం

నేను సైతం – బాలబాట స్వరాజ్యం

పదవి నుండి రిటైర్ అయ్యాక విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ‘ బాలబాట ’ అనే పిల్లల పత్రికను స్థాపించారు. అది నేటికీ దశాబ్ది పూర్తి చేసుకుంది. పదేళ్లుగా ఒక్క మనిషే అన్నీ తానై ఈ పత్రికను…

View more నేను సైతం – బాలబాట స్వరాజ్యం