09_012 ఉగాది

View more 09_012 ఉగాది

09_011 ‘ మధు ‘ శతమ్

View more 09_011 ‘ మధు ‘ శతమ్

09_011 హోళికపూర్ణిమ

View more 09_011 హోళికపూర్ణిమ

ఆనందవిహారి

View more ఆనందవిహారి

గ్రామదేవతల పూజలు

జానపద సాహిత్యం జానపద కళకు సంబంధించిన సృష్టి. తెలుగు జానపద సాహిత్యానికి కాలపరిమితిని నిర్ణయించాలంటే లిఖిత రూపంలో కనబడుచున్నంతవరకూ క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దం అవతలి వైపు లభింపవు. [pdf-embedder url=”https://sirakadambam.com/wp-content/uploads/2018/02/Gramadevatala-Poojalu.pdf” title=”Gramadevatala…

View more గ్రామదేవతల పూజలు