ద్విభాషితాలు – అతని కోసం…

ఇక్కడ….అతను బొట్లు బొట్లుగా రాల్చే స్వేదజలం.. నలుదిక్కులకూ ఉప్పొంగే… సస్య సముద్రమవుతుంది. గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.  

View more ద్విభాషితాలు – అతని కోసం…

ద్విభాషితాలు – పని

…..స్నేహశీలి సులోచనరాణి                                                                                                              అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు .……

View more ద్విభాషితాలు – పని

నందనవనంలోకి… మొదటి అడుగు! దారంతా రంగులచిత్రాలు. మకరందం మత్తులో,.. ఓ తుమ్మెద పరవశం! గొంతును తాకిన… చిగురు లోంచి రాగం. వసంతాగమనంలో… ప్రకృతి యవ్వనహేల. మరో అడుగు ముందుకు! మహారణ్య ముడుల్లోంచి…దారి ! గ్రీష్మతాపం.…

View more