గ్రామదేవతల పూజలు

జానపద సాహిత్యం జానపద కళకు సంబంధించిన సృష్టి. తెలుగు జానపద సాహిత్యానికి కాలపరిమితిని నిర్ణయించాలంటే లిఖిత రూపంలో కనబడుచున్నంతవరకూ క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దం అవతలి వైపు లభింపవు. https://sirakadambam.com/wp-content/uploads/2018/02/Gramadevatala-Poojalu.pdf గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

Continue Readingగ్రామదేవతల పూజలు