అత్తగారు – అమెజాన్

…..అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు                                                                                                            ఆనందవిహారి.…… boAt Bassheads 242 Wired Sports Earphones with HD Sound, 10 mm Dynamic Drivers, IPX 4 Sweat and Water Resistance, Superior Coated Cable, in-Line...