Rukmini

13_009 మందాకిని – శ్రీకృష్ణ కందార్థములు

వ్రేపల్లెలోన పెరిగిన గోపాలుని కథలు విన్న కొండలవంటి పాపములు తొలగి శుభములు ప్రాప్తించును. ఎవరినోట పాడినా, విన్నా శ్రీహరి లీలా జాడ గనుగొనిన
ఏమారు ఏపాటి నెదలను ఎడబాపు పాపములను మాపు, చింతలు మాపు, కుచ్చితంబులు మాపు పాడినా విన్నా||

12_006 రుక్మిణి కళ్యాణం

కూచిపూడి నాట్య గురువు శ్రీ కాజ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారి నేతృత్వంలో ప్రసిద్ధమైన కూచిపూడి నృత్య నాటిక “ రుక్మిణీ కల్యాణం ” ప్రదర్శన నుంచి…..