కథావీధి-ప్రయాణికులు 09_001

View more కథావీధి-ప్రయాణికులు 09_001

ఆనందవిహారి

View more ఆనందవిహారి

కథావీధి – చీకటి గదులు

View more కథావీధి – చీకటి గదులు

వార్తావళి

View more వార్తావళి

ద్విభాషితాలు – అతని కోసం…

ఇక్కడ….అతను బొట్లు బొట్లుగా రాల్చే స్వేదజలం.. నలుదిక్కులకూ ఉప్పొంగే… సస్య సముద్రమవుతుంది. గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.  

View more ద్విభాషితాలు – అతని కోసం…