14

వార్తావళి

 

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

(1994 లో సంస్థాపించబడిన లాభాపేక్షలేని తెలుగు సాహిత్య మరియు ధార్మిక సంస్థ)

www.vangurifoundation.blogspot.com

______________________________________________________________________________________

​​

23వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ

ఉత్తర అమెరికా & ఇతర విదేశాల తెలుగు రచయితలకు ఆహ్వానం

 (రచనలు మాకు అందవలసిన ఆఖరి తేదీ: మార్చ్ 05, 2018)

గత 23 సంవత్సరాల సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ, రాబోయే “శ్రీ విళంబ” నామ సంవత్సర ఉగాది (మార్చ్ 18, 2018) సందర్భంగా వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు 23వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ  నిర్వహిస్తున్నారు. భారత దేశం మినహా విదేశాలలో నివసిస్తున్న తెలుగు రచయితలందరినీ ఈ పోటీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొని విజయవంతం చెయ్యమని కోరుతున్నాం. స్నేహపూర్వకమైన ఈ “పోటీ కాని పోటీలో” రెండు  విభాగాలు ఉన్నాయి.

ప్రధాన విభాగం – 23వ సారి నిర్వహణ

 భారత దేశంలో తప్ప ఇతర దేశాలలో ఉన్న తెలుగు రచయితల నుండి నూతన, అముద్రిత రచనలని ఈ పోటీకి ఆహ్వానిస్తున్నాం.

ఉత్తమ కథానిక:  (రెండు సమాన బహుమతులు) ఒక్కొక్కటీ:  $116

ఉత్తమ కవిత: (రెండు సమాన బహుమతులు) ఒక్కొక్కటీ:  $116

“మొట్ట మొదటి రచనా విభాగం” –10వ సారి నిర్వహణ

కథ, కవితలూ వ్రాద్దామని కుతూహలం ఉన్నా, చిన్న ప్రయత్నాలు చేసినా, ఏదో ఒక కారణం చేత తమ రచనలను ఎక్కడా ప్రచురించని సరి కొత్త రచయితలని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యంతో 10వ సారి ఈ ప్రత్యేకమైన పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. తరాల తారతమ్యం  లేకుండా, భారత దేశం మినహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఔత్సాహిక రచయితలను ఈ “పోటీ” లో పాల్గొనమని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

“నా మొట్ట మొదటి కథ”: (ఉత్తమ కథ):  $116

“నా మొట్టమొదటి కవిత”: (ఉత్తమ కవిత): $116

అన్ని పోటీలకీ ముఖ్య గమనికలు

 • ఒకే రచయిత ఒక్కొక్క ప్రక్రియకూ ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే పంపించవచ్చును. వ్రాత ప్రతిలో కథలు పదిహేను పేజీల లోపు, కవితలు ఐదు పేజీలు లోపుగా ఉండాలి.
 • తమకు నచ్చిన ఇతివృత్తం రచయితలు ఎన్నుకోవచ్చును.
 • రచయితల అముద్రిత స్వీయ రచనలు మాత్రమే పరిశీలనకు స్వీకరించబడతాయి. స్వంత బ్లాగులు, స్వంత వెబ్ సైట్స్ మొదలైన వాటిల్లో ప్రచురించుకున్న రచనలు పరిగణింపబడవు. ఈ మేరకు హామీ పత్రం రచనతో బాటు విధిగా జత పరచాలి. “మొట్టమొదటి కథ” మరియు “మొట్టమొదటి కవిత” పోటీలో పాల్గొనే వారు తమ రచనలు మొట్ట మొదటి రచనలని హామీ పత్రంలో పేర్కొనాలి.
 • బహుమతి పొందిన రచనలూ, ప్రచురణార్హమైన ఇతర రచనలు కౌముది.నెట్ లోనూ, ఇతర పత్రికలలోనూ ఆయా సంపాదకుల వీలుని బట్టి, కేవలం వారి నిర్ణయానుగుణంగా మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.
 • విజేతల వివరాలు ఉగాది పండుగ నాడు (మార్చ్ 18, 2018) కాని, అంతకు ముందు కానీ  ప్రకటించబడతాయి. కాపీ రైట్స్ తమవే అయినా, ఆ లోపుగా తమ ఎంట్రీలను రచయితల ఇంకెక్కడా ప్రచురించ కూడదు.
 • ఈ ఏడు ఆస్ట్రేలియా లో జరగబోయే 6వ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సులో సభా ముఖంగా విజేతల బహుమతులు అందజేయబడతాయి. అందు వలన ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్, దక్షిణ ఆసియా (సింగపూర్, మలేషియా, హాంగ్ కాంగ్, ఇండొనీషియా, బాలి, మయన్మార్, ఫిలిప్పీన్స్ ) మొదలైన దేశాల తెలుగు రచయితలకి ఇది ప్రత్యేక అవకాశం.
 • విజేతల ఎంపికలో న్యాయ నిర్ణేతలదీ, ఇతర విషయాలలో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయం.

Last Date to receive entries is:  March  05, 2018

Please send entries by e-mail attachments only (PDF, JPEG or Unicode fonts)

sairacha@gmail.com  &  vangurifoundation@gmail.com

భవదీయులు,

వంగూరి చిట్టెన్ రాజు, (అధ్యక్షులు) & శాయి రాచకొండ (సంపాదకులు)

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

హ్యూస్టన్ & హైదరాబాద్

Phone: 832 594 9054

E-mail: vangurifoundation@gmail.com

**************************************************************

 

13. ఆనందవిహారి….                                                                                                  15. అభిప్రాయకదంబం….

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

(1994 లో సంస్థాపించబడిన లాభాపేక్షలేని తెలుగు సాహిత్య మరియు ధార్మిక సంస్థ)

www.vangurifoundation.blogspot.com

______________________________________________________________________________________

​​

23వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ

ఉత్తర అమెరికా & ఇతర విదేశాల తెలుగు రచయితలకు ఆహ్వానం

 (రచనలు మాకు అందవలసిన ఆఖరి తేదీ: మార్చ్ 05, 2018)

గత 23 సంవత్సరాల సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ, రాబోయే “శ్రీ విళంబ” నామ సంవత్సర ఉగాది (మార్చ్ 18, 2018) సందర్భంగా వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు 23వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ  నిర్వహిస్తున్నారు. భారత దేశం మినహా విదేశాలలో నివసిస్తున్న తెలుగు రచయితలందరినీ ఈ పోటీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొని విజయవంతం చెయ్యమని కోరుతున్నాం. స్నేహపూర్వకమైన ఈ “పోటీ కాని పోటీలో” రెండు  విభాగాలు ఉన్నాయి.

ప్రధాన విభాగం – 23వ సారి నిర్వహణ

 భారత దేశంలో తప్ప ఇతర దేశాలలో ఉన్న తెలుగు రచయితల నుండి నూతన, అముద్రిత రచనలని ఈ పోటీకి ఆహ్వానిస్తున్నాం.

ఉత్తమ కథానిక:  (రెండు సమాన బహుమతులు) ఒక్కొక్కటీ:  $116

ఉత్తమ కవిత: (రెండు సమాన బహుమతులు) ఒక్కొక్కటీ:  $116

“మొట్ట మొదటి రచనా విభాగం” –10వ సారి నిర్వహణ

కథ, కవితలూ వ్రాద్దామని కుతూహలం ఉన్నా, చిన్న ప్రయత్నాలు చేసినా, ఏదో ఒక కారణం చేత తమ రచనలను ఎక్కడా ప్రచురించని సరి కొత్త రచయితలని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యంతో 10వ సారి ఈ ప్రత్యేకమైన పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. తరాల తారతమ్యం  లేకుండా, భారత దేశం మినహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఔత్సాహిక రచయితలను ఈ “పోటీ” లో పాల్గొనమని ఆహ్వానిస్తున్నాం.

“నా మొట్ట మొదటి కథ”: (ఉత్తమ కథ):  $116

“నా మొట్టమొదటి కవిత”: (ఉత్తమ కవిత): $116

అన్ని పోటీలకీ ముఖ్య గమనికలు

 • ఒకే రచయిత ఒక్కొక్క ప్రక్రియకూ ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే పంపించవచ్చును. వ్రాత ప్రతిలో కథలు పదిహేను పేజీల లోపు, కవితలు ఐదు పేజీలు లోపుగా ఉండాలి.
 • తమకు నచ్చిన ఇతివృత్తం రచయితలు ఎన్నుకోవచ్చును.
 • రచయితల అముద్రిత స్వీయ రచనలు మాత్రమే పరిశీలనకు స్వీకరించబడతాయి. స్వంత బ్లాగులు, స్వంత వెబ్ సైట్స్ మొదలైన వాటిల్లో ప్రచురించుకున్న రచనలు పరిగణింపబడవు. ఈ మేరకు హామీ పత్రం రచనతో బాటు విధిగా జత పరచాలి. “మొట్టమొదటి కథ” మరియు “మొట్టమొదటి కవిత” పోటీలో పాల్గొనే వారు తమ రచనలు మొట్ట మొదటి రచనలని హామీ పత్రంలో పేర్కొనాలి.
 • బహుమతి పొందిన రచనలూ, ప్రచురణార్హమైన ఇతర రచనలు కౌముది.నెట్ లోనూ, ఇతర పత్రికలలోనూ ఆయా సంపాదకుల వీలుని బట్టి, కేవలం వారి నిర్ణయానుగుణంగా మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.
 • విజేతల వివరాలు ఉగాది పండుగ నాడు (మార్చ్ 18, 2018) కాని, అంతకు ముందు కానీ  ప్రకటించబడతాయి. కాపీ రైట్స్ తమవే అయినా, ఆ లోపుగా తమ ఎంట్రీలను రచయితల ఇంకెక్కడా ప్రచురించ కూడదు.
 • ఈ ఏడు ఆస్ట్రేలియా లో జరగబోయే 6వ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సులో సభా ముఖంగా విజేతల బహుమతులు అందజేయబడతాయి. అందు వలన ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండ్, దక్షిణ ఆసియా (సింగపూర్, మలేషియా, హాంగ్ కాంగ్, ఇండొనీషియా, బాలి, మయన్మార్, ఫిలిప్పీన్స్ ) మొదలైన దేశాల తెలుగు రచయితలకి ఇది ప్రత్యేక అవకాశం.
 • విజేతల ఎంపికలో న్యాయ నిర్ణేతలదీ, ఇతర విషయాలలో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయం.

Last Date to receive entries is:  March  05, 2018

Please send entries by e-mail attachments only (PDF, JPEG or Unicode fonts)

sairacha@gmail.com  &  vangurifoundation@gmail.com

భవదీయులు,

వంగూరి చిట్టెన్ రాజు, (అధ్యక్షులు) & శాయి రాచకొండ (సంపాదకులు)

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

హ్యూస్టన్ & హైదరాబాద్

Phone: 832 594 9054

E-mail: vangurifoundation@gmail.com

…… ఆనందవిహారి02                                                                                                                                                      13. అభిప్రాయకదంబం ……