10_005 కదంబం – ఈ పక్షంలో

అక్టోబర్ 18 వ తేదీ మహాకవి, జ్ఞానపీఠ్ పురస్కార గ్రహీత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వర్థంతి సందర్భంగా….

అక్టోబర్ 23 వ తేదీ ప్రముఖ సైన్స్ రచయిత మహీధర నళినీమోహన్ రావు గారి వర్థంతి సందర్భంగా….

అక్టోబర్ 28 వ తేదీ ప్రముఖ హాస్య, కారెక్టర్ నటి, ఆంధ్రుల అత్తగారు సూర్యకాంతం గారి వర్థంతి సందర్భంగా….

అక్టోబర్ 31 వ తేదీ భారత ప్రథమ ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభ్ భాయి పటేల్ గారి వర్థంతి సందర్భంగా….