12_008 ద్విభాషితాలు – వైణికుని సాధన

 

వీణావాదన అందించే రసానుభూతి లోంచి… రూపుదిద్దుకొన్న ఈ కవిత…. నా స్వానుభవం.

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

 

Please visit this page