10_009 మన’సు’ దర్శకుడు ఆదుర్తి

ఆదుర్తి మనసు దర్శకుడు. మానవ సంబంధాలు, మనస్తత్వాలు, ఘర్షణలు చిత్రీకరణలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిది విలక్షణ శైలి. ఆయన చిత్రాలు ఈ నాటికీ అజరామరాలు. ఆయన చిత్రాలు గుర్తున్నంతగా ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు గుర్తున్నట్లు కనిపించదు.

డిసెంబర్ 16వ తేదీ మనసు దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి జన్మ దిన సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తూ….

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: