10_018 రోగిష్టి సంబంధం

.

రోగిష్ఠి సంబంధం (హాస్య నాటిక)

.

రోగిష్ఠి వారింట్లో సీన్

భార్య    :  ఏమండీ ! మనమ్మాయిని చూస్తున్నారా? థర్మామీటర్ లో టెంపరేచర్ లాగా పెరిగిపోతోంది! దానికి పెళ్ళి చేసే ఐడియా ఏమన్నా ఉందా లేదా మీకు!?

భర్త      : లేకేం? ఉంది కానీ మంచి సంబంధం రావద్దూ?

భార్య    : వెతికితే వస్తుందా? వెతక్కండానే వస్తుందా? అదేదో పెళ్లిళ్లు చేసే సంస్థలు గట్రా ఉన్నాయిగా. వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు అడిగి తెలుసుకోండి. లేకపోతే ఆ సంబంధాల సోమనాథాన్ని పిలవండి. అసలే మనమ్మాయి మెర్క్యూరీకి ముక్కుమీదే కోపం! ఏ సంబంధం ఎస్ అంటుందో ఏమో!

                ( ఇంతలో సంబంధాల సోమనాధం రానేవచ్చాడు.)

ఇద్దరూ  : రండి రండి! నమస్కారం. నూరేళ్ళు మీకు! నమస్కారం!

స.సో    : ఆఁ… ఈ కరోనా టైమ్ లో నూరేళ్ళెందుకులే అమ్మా! మంచి రోగిష్ఠి సంబంధాలు తెచ్చాను. చూపించమంటారా!

భా.భ    : ఆ, ఆఁ! చూపించండి!

స.సో    : ఈ పిల్లవాడి ఫోటో చూడండి. ఇంటిపేరు దోమలవారు. ఎలా ఉన్నాడు పిల్లాడు?

భా.భ    : చూస్తేనే లో బీపీ ఫేస్ వాడునూ! ఏం బాగా లేడు Next..

స.సో    : ఈ ఫోటో చూడండి. ఇంటి పేరు Dengue. ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు! పిల్లాడికి కూడా ఇంటి పేరు పెట్టారు!

భా.భ    : అదేమిటీ ! ఎందుకు పెట్టారు ఆ పేరు! వింటేనే బెంగగా ఉంది!

స.సో    : ఆఁ, మరేం లేదు. వరుసగా పిల్లలు పుట్టి పోతుంటే వీడైనా బ్రతకాలని Dengue వ్రతం చేసి వాడికి ఆ పేరే పెట్టారు!

భార్య    : పిల్లవాడు ఫోటోలోనే ఇంత anemic గా ఉంటే ఇంక తర్వాత tonic లకే సరిపోతుంది సంపాదనంతా! వద్దు లేండి.

స.సో    : అయితే ఈ Jaundice వారి సంబంధం చూడండి. అందగాడు. ఆస్తిపరుడు! అమ్మాయి సుఖపడుతుంది! కానీ….

భార్య    : కానీ ఏమిటండీ!

స.సో    : పిల్లవాడికి వేపకాయంత వెఱ్ఱి అనుమానముందట. అన్నిటికీ అనుమానాలూ, సందేహాలట.

భార్య    : చాలా మంచి పని చేశారు! ముందే చెప్పి రేపు మా అమ్మాయి సరదాగా నీలి రంగు చీర కట్టినా “నీలి రంగు చీర కట్టావ్ ఎవరి కోసము” అని రాచి రంపాన పెడతాడు!

స.సో    :  అయితే ఈ సంబంధం చూడండి. మలేరియా వారు. వారికి ఒక్కడే కొడుకు. ఇంటి నిండా దోమలు. అవి ఇప్పటికే 10,000 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నాయని, ఇంకో 5,000 మంది రెడీగా ఉన్నారనీ ఇరుగు – పొరుగు వాళ్ళు చెప్పగా విన్నాను!

భార్య    : అయ్యా! మా అమ్మాయికి ఏ Mr.India నో, Mr. Worldనో తేవాలి గానీ ఇలాంటి సంబంధం ఏమిటండీ బాబూ!

స.సో    : ఏంభయంలేదమ్మా, వాళ్ళు దోమల్ని పెంచుకుంటున్నారు. ఆ దోమలు బయట వాళ్లనే గానీ, ఇంట్లో వాళ్లని కుట్టవు ! నాదీ గ్యారెంటీ. లేకపోతే పిల్లాడు ఇంకా ఎట్లా ఇప్పటి దాకా బ్రతికున్నాడు? వాళ్లకి, కట్నాలు వద్దట. Hit, Musquito bats కట్నం క్రింద ఇస్తే చాలట!

భార్య    : ఏడిసినట్టే ఉంది? అదేమైనా Badminton బ్యాటా.. style గా పట్టుకుని ఇంట్లో తిరగడానికి! Bat దోమకి బదులు తలకి తగుల్తూ రోజూ ఎందుకొచ్చిన గోల!

భర్త      : అబ్బా! పంతులుగారూ ఈ Nonveg సంబంధాలు ఆపి మంచి Veg సంబంధం చెప్పండి.

స.సో    : సరే అయితే! ఈ carrot వారి అబ్బాయిని చూడండి! ఎంత బాగున్నాడో నిగనిగలాడుతూ.

భార్య    : తెచ్చావులేవయ్య మా గొప్ప సంబంధం! మా అమ్మాయికి carrot అంటేనే అలర్జీ.

స.సో    : సరే అయితే ఈ beet root వారి అబ్బాయిని ఖాయం చెయ్యండి!

భార్య    : అసలు మా అమ్మాయి రూటే వేరండీ! ఆ రంగు చూస్తేనే దానికి నచ్చదు! పైగా “సాంబార్ సరుకా” అని తీసిపారేస్తుంది!

స.సో    : అమ్మా ఇక మీ అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు వెదకడం నా వల్ల కాదు! ఒక్క పని చెయ్యండి! ఈ ఊర్లో ఎవరో “కరోనా” వారట మీ వీధిలోనే దిగారు! వెళ్ళి చూసుకోండి. వారికి ఒకబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి. అందరు ఆ సంబంధం కోసం క్యూలో నిల్చుంటున్నారట. మీరు కూడా ట్రై చేస్కోండి. మీ అంతట మీరే! వెళ్లొస్తానండి! బ్రతికుంటే మళ్లీ కలుస్తాను!

.

***********************