11_003 బంగరుతల్లి కనకదుర్గ

“ బంగరుతల్లి కనకదుర్గమ్మ ” – భక్తి గీతం

 

రచన : ఓలేటి వెంకట సుబ్బారావు, గానం : శాంతిశ్రీ, రాగం : సారంగి

You may also like...

1 Response

  1. ఎంతో దైవికంగా ఉంది సుబ్బారావు బాబాయ్ గారు మీరు రాసిన ఈ అమూల్యమైన పాట..అంటే అద్భుతంగా శాంతి అక్క పాడారు. ఎంత బావుందో ఆ అమ్మ పాట..ఆ కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు మనందరి మీదా ఉండాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను. లేళ్ళపల్లి శ్రీదేవిరమేష్, చెన్నై

Leave a Reply

Your email address will not be published.