11_008 అభిప్రాయకదంబం

అభిప్రాయ కదంబం

11_007AV

భాష్పాంజలి ” గురించి…..

మనసు దోచుకొన్న మిత్రుడు “బదరి”కి, మనసును తాకిన కవి “సిరివెన్నెల”కు… అశృనివాళి 🙏🙏

– Nagesh Babu Dwibhashyam

బద్రి గారూ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అనేక మందిని జాతి భాష కుళామతాలకు అతీతంగా అన్ని విధాలా ఆదుకున్న మానవతా మూర్తి.

– దుర్గా ప్రసాద

 

11_007AV

 

ఇక్ష్వాకుల తిలక ” గురించి…..

ThanQ sir

– Nagesh Babu Dwibhashyam

Chamarthi Vvssr Murthy

💕🙏💕

Chamarthi Vvssr Murthy 🙌

Nagesh Babu Dwibhashyam

 

11_007AV

 

కార్తీక దామోదర స్త్రోత్రం ” గురించి…..

– Ayyagari Bala