10_008 కదంబం – మామా ! మామా….!! మామా… !!!

మన మనస్సుల్లో మామగా తిష్ట వేసేంత స్థాయికి రావడం ఆయనకు నల్లేరు మీద బండి నడక కాలేదు. ఇలాంటి ఎన్నో కష్టనష్టాలు అనుభవించారు. ఎంతో కృషి, పట్టుదల ఆయన్ని ఈ స్థాయికి చేర్చాయి. భౌతికంగా ఆయన ఇప్పుడు లేకపోయినా ఆయన సంగీతం రూపంలో మన హృదయాల్లో ఇప్పటికీ సజీవంగానే వున్నారు.

డిసెంబర్ 06వ తేదీ స్వరబ్రహ్మ మామ కె. వి. మహదేవన్ వర్థంతి సందర్భంగా ఆయనకు స్వరనీరాజనాలు అర్పిస్తూ…….

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: