11_018 బాలభారతి – మహాపురుషులు

 

రాముడు ఉన్నాడు !

గుణాభిరాముడు ఉన్నాడు !

తండ్రిమాట నిలబెట్టుటె తనయుల

ధర్మం అన్నాడు

ఆశయసిద్ధికి రాజ్యము విడిచి

అడవికి పోయాడు !

ఇల్లాలిని విడిచాడు ! ?

 

సత్యముకోసం హరిశ్చంద్రుడు

స్వార్థత్యాగం చేశాడు !

ఆశయమ్మునె నమ్మేడు ;

ఆలుబిడ్డలను అమ్మేడు !

 

మహాత్ము డున్నాడు !

గాంధీమహాత్ము డున్నాడు !

దేశభక్తితో ముందుకు దూకీ

తెల్లదొరల నెదిరించాడు !

కటకటాలలో పడి ప్రజలకోసం

కటకట లాడాడు !

భారతమాతపదాలముందు బ్రతు

కారతి యిచ్చాడు !

అహింసకోసం నిలబడి పాపం !

హింసకు బలి యైపోయాడు !!

 

రాములు ఉన్నాడు !

పొట్టిరాములు ఉన్నాడు !

ఆంధ్రులకోసం తృణప్రాయముగ

ప్రాణము వదిలాడు !

 

ఆశయాలకై నిలబడువారే

త్యాగులు ఔతారు !

కర్మయోగులు ఔతారు !

చరిత్రలో ఆమహానుభావులు

చిరంజీవులై ఉంటారు !

మహావీరు లై యశోమూర్తు లై

మన మనసులలో ఉంటారు !

 

——- ( 0 ) ——-

👉🏾మీకు నచ్చితే Like బటన్ నొక్కండి. మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద వ్యాఖ్యల పెట్టె (comment box) లో తెలియజేయండి👇🏾