10_015 అభిప్రాయకదంబం

.

10_014

  “ ఓం నమశ్శివాయః ” గురించి……

.

– MuralidharRao Adla

 

“ శివోహమ్ ” గురించి……

Shree Rao gariki,

The song “Neevunde Vemulavaada” in the context of Shivaratri Mahaparvam, is not only appropriate but very well sung. Kudos to all the artists and the lyricist.

– Kalipatnam Sita Vasnatha Laskhmi

.

కథావీధి శీర్షికన “ చాసో కథలు 3 ” గురించి……

🙏🙏

– Nagesh Babu Dwibhashyam

.

ద్విభాషితాలు శీర్షికన “ వియోగం ” గురించి……

జీవం తో నిండిన జీవితపు కవిత

– Saraswathi Valluri

.

*********************************