10_014 అభిప్రాయకదంబం

.

10_013

  

“ పత్రిక ” గురించి……

ప్రస్తావనలో…. నాయకులు -పాలకులు -సేవకులు… విశ్లేషణ చాలా బావుంది.👏👏

– Nagesh Babu Dwibhashyam

.

“ సూర్యస్తుతి ” గురించి…..

Link open కావటం లేదు అండి. Error ani వస్తున్నది.

– Lakshmi MV

Lakshmi MV గారూ ! ఆలస్యంగా స్పందిస్తున్నందుకు మన్నించాలి. server లో సమస్య వచ్చి ఒకరోజు ఇబ్బంది ఏర్పడింది. service provider కి report చేస్తే తర్వాత సరి చేశారు. మీకు ఇబ్బంది కలిగినందుకు విచారిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.

                        – Ramachandra Rao S

.

“ రాయల యుగం – స్వర్ణయుగం ” గురించి……

– Ayyagari Bala

లైక్ చేసిన అందరికీ నమో నమః

– Kalpana Gupta P

.

‘ ద్విభాషితాలు ‘ శీర్షికన “ వెనుక దృశ్యం లోకి… ” గురించి…….. 

ThanQ for sharing… Sir

Nagesh Babu Dwibhashyam

 .

“ వార్తావళి ” గురించి……

ధన్యవాదాలు రావు గారు!

– చామర్తి రాజు