10_009 కదంబం – చిత్ర కళా ప్రపూర్ణుడు ‘ బాపు ‘

           తెలుగుదనానికి, తెలుగు సంప్రదాయానికి తన గీతలతో, చేతలతో ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన గొప్ప కళాకారుడు ‘ బాపు ’. తెలుగులో ఎందరో లబ్దప్రతిష్టులైన చిత్రకారులు ఉన్నా, తెలుగు చిత్రకారులు అంటే ఠక్కున గుర్తుకొచ్చేది ‘ బాపు ’ అనే పేరే. తెలుగు ‘గీత’కారుడు ‘ బాపు ’. ఈ నెల 15వ తేదీన ఆయన జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తూ…..