11_014 అభిప్రాయకదంబం

                                   11 _013AV

 

పత్రిక గురించి….

👍🏻👍🏻

– Nagesh Babu Dwibhashyam

రావుగారూ! దృశ్య శ్రవణ సంచిక అద్భుతంగా రూపం పొందుతోంది. మిత్రులందరూ ఆసక్తి కలిగి చూస్తారని

ఆశిస్తాను.

– Saradapurna Sonty

 

 “ హరినామము కడు ఆనందకరము ” గురించి….

Very well composed by Indiramani garu and sung by padmaja sonti garu

– Suresh kumar

 

“ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్త్రోత్రం ” గురించి…..

ఓం నమశ్శివాయ.

– S Rao Dakuri

 

రమ్మనవే… ” గురించి…..

Chala bagundi Guruvu garu 

– Hema

 

“ ఇన్ని చదువనేల… ” గురించి….

🙏

– Neeraja Vishnubhatla

Please visit this page

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

మీ ఆత్మీయులకు ‘ శుభకృత్ ‘ ఉగాది శుభాకాంక్షల ప్రకటనలకై మార్చి 25 లోపు సంప్రదించండి… editorsirakadambam@gmail.com / editor@sirakadambam.com