12_010 కథక్ నృత్య ప్రవేశ్ – తరానా

 

హైదరాబాద్, కథక్ కళాక్షేత్ర డైరెక్టర్ గురు శ్రీ పండిట్ అంజిబాబు నిర్దేశకత్వంలో

కుమారి అచ్యుత మానస కథక్ నృత్య ప్రవేశం – తరానా  

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page