10_006 కదంబం – దేవులపల్లి, హరనాథ్

 

 

 

నవంబర్ 01 వ తేదీన గత తరం హీరో హరనాథ్ వర్థంతి, భావకవి దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి గారి జయంతి ల సందర్భంగా……  

You may also like...

1 Response

  1. లక్షమీనారాయమమూర్తి గంటి says:

    చాలాబాగుంది.హరనాధ్ గారి గురించి,దేవులపల్లిగురించి.ఇవాళే కంప్యూటరులో ఫేలుబుక్కులోకి వచ్చాను.పేసుబుక్కులో మీ చిన్ని వీడియోలో ప్రముఖుల గురించి ప్రెజెంటేషను చాలాబాగుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.