ప్రముఖ గాయని పద్మజ శొంఠి గారి స్వరకల్పనలో లక్ష్మి కొంకపాక గారి రచన “ ఎగిరే గాలిపటం ” అనే సంక్రాంతి ప్రత్యేక గీతం. గానం చేసిన వారు డా. చిత్ర చక్రవర్తి, హారిక పమిడిఘంటం, సీత అనివిళ్ల, సుధ తమ్మా.

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾