11_012 అభిప్రాయకదంబం

                                                          

                                                           11 _011AV

 

“ ఆదిత్య హృదయం గురించి…..

 

 

 

 

– Vijayalakshmi Uppuluri

 

ఏ తీరుగ నను దయ చూచెదవో గురించి…..

Nice father

– Praveen Reddy

Adbhuthaha

– Hemalatha Srivalli

 

“ నిర్వాణ షట్కం ” గురించి….

మనోహరంగా గానం చేసేరు. చాలా బాగుందండి. నమస్కారం.

– నిడదవోలు మాలతి

 

“ సరస సామదాన భేద… ” గురించి….

🙏🙏

Neeraja Vishnubhatla