Marriage

13_008 రామచరిత మానస్

ఈ ఘట్టంలో సీతారాముల కల్యాణ సమయంలో ఆ వధూవరుల రూపవర్ణన, వారు ధరించిన విభిన్న ఆభూషణాల సహితంగా సీతారాముల వర్ణన, లక్ష్మణ, భరత శత్రుఘ్నుల వర్ణన, ఆరోజు అందచేయబడిన విందు, బహుమతుల సహితంగా వర్ణించబడుతోంది.

13_008 మందాకిని – సంసారంలో సరిగమలు

పిల్లలు బయటకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెడుతున్నారో, ఎప్పుడు వస్తారో ఇంట్లోవున్న పెద్దవాళ్ళకి చెప్పివెళ్ళమని వారికి బోధించాలి. అలా చేస్తే పెద్దవాళ్ళు సంతోషిస్తారని అంటే పిల్లలు విని ఆచరించాలి. ఆ! ఈ ముసలివాళ్ళకి చెప్పేదేమిటి? అనే ఆలోచన, నిర్లక్ష్య౦ మీ మనసులోకి రాకూడదని చెప్పాలి.

13_006 మందాకిని – ఆత్మానాం మానుషం మన్యే రామం దశరధాత్మజమ్

మృదుస్వభావి, లేతమనసున్న ఆయన, యువకుడిగా ప్రేమను గెలిచాడు. భర్తగా భార్యని గెలిచాడు. కొడుకుగా తండ్రి కోరిక నెరవేర్చాడు. అన్నగా తమ్ముళ్ళకి రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు. చివరికి రాజుగా ప్రజల సంక్షేమం కోసం, వంశగౌరవం నిలబెట్టడం కోసం తన ఆరోప్రాణం అయిన సీతనే అడవులకి పంపి గొప్ప రాజుగా క్షత్రియ ధర్మం నిలిపాడు. సీత లేని ఎడబాటు భరిస్తూనే రాజ్యపాలన నిర్వర్తించాడు తప్ప ఇంకో పడతి వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు. అధికారంలో ఉన్నపుడు సొంత ప్రయోజనాల కంటే విధి నిర్వహణే ముఖ్యం అని ఎలుగెత్తి చెప్పాడు.

13_002 వివాహబంధం

ఆ దెబ్బకు దిమ్మ దిరిగి, మారు మాట్లాడకుండా లోపలకు వెళ్ళి సూట్ కేసులో బట్టలు సర్దుకుని బయటకు నడిచాను. ఎక్కడికి వెళుతున్నావంటూ చైతన్య అరుస్తున్నా పట్టించుకోలేదు.
చైతన్య కొట్టిన దెబ్బకు చెంప వాచి బాధ పెడుతోంది.అలాంటి మనిషి మాటను నమ్మి, నేను వేసిన తప్పటడుగును తలుచుకుని మనసు కుమిలిపోతోంది. రగిలిపోతోంది. తనివితీరా ఏడవడానికి కూడా లేకుండా రోడ్డున పడ్డాను. ధైర్యం తెచ్చుకుని స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్లాను.

12_011 అడగాలని ఉంది

“ ఏమిటీ, మళ్లీ పెళ్లా? సుందరికి మళ్లీ పెళ్లి చేస్తే సమాజంలో మాకు ఎంత అప్రతిష్ఠ? మా పరువు మర్యాదలు ఏం కావాలి? ” అంది సుందరి తల్లి.
వెంటనే రమణమ్మ గారు “ సమాజం అంటే ఏమిటి? మనలాంటి వాళ్ళమే గదా సమాజం అంటే. సాటి ఆడదానిగా నేను కూడా మీ అమ్మాయికి మళ్లీ పెళ్లి చేయమనే చెపుతాను. అందరు ఆడవాళ్ళ లాగా సుందరికీ భర్తతో దాంపత్య జీవితం గడపాలని ఉంటుంది గదా? అర్థం చేసుకోండి ” అంది.

12_010 జగతిలోన లేదు మిన్న జన్మభూమి కన్నా

రచన : రాధ కృష్ణ రావు గారు
సంగీతం : శ్రీమతి సి. ఇందిరామణి
గానం: చింతలపాటి సురేష్, బాలాజీ కరి, సురేష్ కుమార్, కళ్యాణ్ శ్రీనివాస్ పాలగుమ్మి, సుధ తమ్మ, సీత ఆణివిళ్ళ, హారిక పమిడిఘంటం, డా. చిత్ర చక్రవర్తి

12_010 క్రాంతదర్శి – కందుకూరి

వట్టి మాటలు కట్టి పెట్టిన ఘనుడు….
సంఘం కోసం సర్వస్వం అర్పించేసిన త్యాగ ధనుడు…..
హితకారిణి స్థాపించి దిక్కులేని ఆడవారికి
పునర్జీవితాలను ఒసగిన మాన్యుడు…
తెలుగు సాహిత్యానికి నవ యుగ వైతాళికుడు…

12_009 రామాయణాల ఇంద్రధనస్సు

అతడా గ్రంథ శ్లోకములందు మరి నాలుగు కావ్యములు గర్చితములగునట్లు కూర్చెను. అయోధ్యకాండ నుండి యుద్ధకాండము వరకును గల శ్లోకముల ప్రధమాక్షరములన్నియు కలిపి చదివినచో “ గౌరీ వివాహ”మను కావ్యమును – ద్వితీయ పాదములందలి ప్రధమాక్షరములన్నియు కలిపినచో “ శ్రీరంగాది క్షేత్రమహాత్మ్యము ” – తృతీయ పాదాద్యక్షరములన్నియు కలిపినచో “ భగవదవతార చరిత్ర ” కావ్యమును – చతుర్థ పాదమునందలి అక్షరములన్నియు కలిపినచో “ ద్రౌపదీ కల్యాణం ” కావ్యమును ఏర్పడును. బాలకాండమునందలి శ్లోకముల ప్రధమాక్షరములన్నియు కూర్చినచో “ రామకవచ ”మేర్పడును. ఇది చతుస్సర్గ కావ్యమన ప్రశంసించబడినది.

12_006 రుక్మిణి కళ్యాణం

కూచిపూడి నాట్య గురువు శ్రీ కాజ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారి నేతృత్వంలో ప్రసిద్ధమైన కూచిపూడి నృత్య నాటిక “ రుక్మిణీ కల్యాణం ” ప్రదర్శన నుంచి…..