12_004AV సంగీతం – సర్వేశ్వరుని చేర్చే సాధనం 04

లీలాశుకుడు బాలకృష్ణుని ముగ్ధ మోహన రూపాన్ని, బాల్యచేష్టలను మన కన్నుల ముందు ఉంచుతారు. వీరి రచనలు శ్లోకాలే కాని వీరి శైలి గానాననుకూలమై చక్కని గేయ రచనల లాగా సాగుతుంది. ఈ మహాకవి, భక్తాగ్రేసరుడు రచించిన ‘ కృష్ణ కర్ణామృత ’ శ్లోకాలు గానం చేయని సంగీత సభలు, భజన్ గోష్టులు ఉండేవి కావంటే అతిశయోక్తి కాదు. బహుశా కృష్ణ భావనలోనే గానం అందివస్తుందేమో మరి…..

….. లీలాశుకుని “ శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం ” గురించి…..

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాలను ఆయా అంశాల క్రింద ఉన్న

‘ Leave a reply ‘ box లో తెలియజేయండి. 👇🏾